Skontaktuj się z nami:
501-560-646
biuro@cellterm.pl

Granulat wełny celulozowej Ekofiber

 

 

 

EKOFIBER jest to ekologiczny materiał izolacyjny w postaci sypkiego granulatu.

Wytwarzany jest z włókna celulozowego poddanego impregnacji związkami boru.

Dzięki temu granulat uzyskuje odporność na występowanie pleśni i grzybów, równocześnie stwarzając niekorzystne warunki dla występowania insektów bytujących w drewnie oraz gryzoni.

Wykorzystywany może być do termoizolacji wszelkich przegród istniejących w budynkach, oprócz miejsc narażonych na temperatury powyżej 80oC  oraz w przypadku bezpośredniego kontaktu z gruntem.

Jako materiał wykonany z włókien celulozowych, Ekofiber znakomicie radzi sobie z przekazywaniem wilgoci. Nie gromadzi jej oraz nie traci przy tym właściwości izolacyjnych. Cecha ta pozwala na wykonanie docieplenia bez konieczności stosowania folii paroizolacyjnej.

 

Dane techniczne:

 • Postać - sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).
 • Stosowane gęstości montażowe:
  • stropodachy, poddasza nieużytkowe - 27÷29 kg/m3,
  • połacie dachowe - 40÷45 kg/m3,
  • ściany - 50÷55 kg/m3.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK.
 • "Oddychanie" - w przegrodach izolowanych ekofibrem nie należy stosować paroizolacji.
 • Odporność na grzyby i pleśnie.
 • Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.
 • Trudnopalność - nie rozprzestrzenianie ognia.
 • Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.
 • Wysoka zdolność izolacji akustycznej.   

   

                                           

Właściwości fizyczno-chemiczne:                                    

 • maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ - 23%,
 • naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku - 11 ÷ 17%
 • wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęst. 47,5 kg/m3) - m = 1,4,
 • ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
 • wartość pH - ok. 7

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej producenta:

 

NORDISKA EKOFIBER POLSKA Sp. z o.o.
Bilcza, ul. Kielecka 21, 26-026 Morawica

www.ekofiber.com.pl